BTW-analyse

Een effectief Btw-onderzoek

Btw-analyse, wat is het?

Het juist aangeven van de omzetbelasting voorkomt dat onjuiste aangiften worden ingediend en te veel of te weinig belasting wordt betaald, met als risico: naheffingen en boetes.
Veel bedrijven nemen iedere maand of kwartaal 1-op-1 de saldi uit hun administratie over bij het invullen van de aangifte omzetbelasting.Maar hoeveel zekerheid omtrent de juistheid van deze cijfers hebben zij eigenlijk? Blind vertrouwen in de administratiesoftware kan vervelende gevolgen hebben. Daarom is het verstandig om periodiek de btw-administratie te beoordelen door middel van data-analyse. Hiermee wordt vastgesteld of de aangifte volledig is en of de juiste btw percentages zijn toegepast

Risicofactoren:

In veel bedrijven en organisaties is het risico van foutief inboeken van btw aanwezig. Vooral als er sprake is van meerdere vestigingen in binnen- en buitenland, transacties met buitenlandse leveranciers, complexiteit van wijzigingen in wet-regelgeving, onvolledige en onduidelijke facturen waardoor het vaststellen van de terug te vorderen btw lastig is, foutieve configuratie bij nieuw ERP pakket. Herkent u een of meerdere risicofactoren? Neem dan contact met ons op!

Resultaat

• Inzicht in alle btw-boekingsgangen van 1 boekjaar op crediteurenniveau
• Vertaling van de geadviseerde verbeteringen in te besparen euro’s
• Helder eindrapport met bevindingen en aanbevelingen
• Bewijs voor de Belastingdienst dat u uw verantwoordelijkheden serieus neemt.

Waarom Financedna?

Zonder al te veel belasting van uw medewerkers scannen wij waar relevant de facturen van uw crediteuren, met in achtneming van het belang van uw leveranciersrelaties. Wij onderscheiden ons vooral door onze arbeidsintensieve financieel-administratieve aanpak. Desgewenst voeren wij onze adviezen aansluitend uit in een verbeterproject, inclusief het achteraf claimen van onterecht niet afgetrokken btw.

Uw voordelen:

• Op basis van no recovery no fee
• Minimale belasting van uw medewerkers
• Maximaal resultaat op basis van praktische oplossingen